باشگاه بوداپست

عضویت در باشگاه بوداپست 1932 رایگان است.
  • تخفیف 20 درصدی دائمی
  • تخفیف 40 درصدی سرویس تولد
  • نخفیف 20 درصدی سفارش آنلاین
  • بلیت رایگان برنامه های باشگاه
  •  و ….